Bán Liền kề thuộc Khu đô thị Văn Phú (12 mã hàng)

Danh sách bán liền kề thuộc khu đô thị văn phú | v5 v6

Mã hàng thuộc Bán Liền kề thuộc Khu đô thị Văn Phú
 • Cho thuê
 • Hàng bán
 • Tất cả
CƠ BẢN TÌNH TRẠNG GIAO DỊCH
LKCVP
Bán Liền kề 90 m<sup>2</sup> phân khu LKCVP lô TT7 Khu đô thị Văn Phú
 • Diện tích: 90 m2
 • P.ngủ: 5
 • Mặt tiền: 4.5 m
 • Mặt đường: 12 m
 • Hướng nhà: Đông - Bắc
 • Tình trạng: Có sổ đỏ
Bán Liền kề 94 m<sup>2</sup> phân khu LKCVP lô TT9 Khu đô thị Văn Phú
 • Diện tích: 94 m2
 • P.ngủ: 5
 • Mặt tiền: 4.7 m
 • Mặt đường: 16.5 m
 • Hướng nhà: Tây - Nam
 • Tình trạng: Có sổ đỏ
 • Diện tích: 90 m2
 • P.ngủ: 5
 • Mặt tiền: 4.5 m
 • Mặt đường: 12 m
 • Hướng nhà: Đông - Bắc
 • Tình trạng: Có sổ đỏ
V5 V6
Bán Liền kề 75 m<sup>2</sup> phân khu V5 V6 lô V6C Khu đô thị Văn Phú
 • Diện tích: 75 m2
 • Mặt tiền: 5 m
 • Mặt đường: 11.5 m
 • Hướng nhà: Đông - Bắc
 • Tình trạng: Có sổ đỏ
 • Đơn giá bán: 73.33 triệu/m2
 • Tiền G.dịch: 5 tỷ 500 triệu
Bán Liền kề 124.22 m<sup>2</sup> phân khu V5 V6 lô V5A Khu đô thị Văn Phú
 • Diện tích: 124.22 m2
 • Mặt tiền: 11.14 m
 • Mặt đường: 42 m
 • Hướng nhà: Tây - Nam
 • Tình trạng: Có sổ đỏ
 • Đơn giá bán: 116.73 triệu/m2
 • Tiền G.dịch: 14 tỷ 500 triệu
Bán Liền kề 75 m<sup>2</sup> phân khu V5 V6 lô V6D Khu đô thị Văn Phú
 • Diện tích: 75 m2
 • Mặt tiền: 5 m
 • Mặt đường: 11.5 m
 • Hướng nhà: Đông - Bắc
 • Tình trạng: Có sổ đỏ
Bán Liền kề 89.4 m<sup>2</sup> phân khu V5 V6 lô V6A Khu đô thị Văn Phú
 • Diện tích: 89.4 m2
 • P.ngủ: 9
 • Mặt tiền: 7 m
 • Mặt đường: 11.5 m
 • Hướng nhà: Tây - Nam
 • Tình trạng: Có sổ đỏ
Bán Liền kề 89.45 m<sup>2</sup> phân khu V5 V6 lô V6B Khu đô thị Văn Phú
 • Diện tích: 89.45 m2
 • P.ngủ: 8
 • Mặt tiền: 7 m
 • Mặt đường: 11.5 m
 • Hướng nhà: Tây - Nam
 • Tình trạng: Có sổ đỏ
Bán Liền kề 75 m<sup>2</sup> phân khu V5 V6 lô V6D Khu đô thị Văn Phú
 • Diện tích: 75 m2
 • P.ngủ: 5
 • Mặt tiền: 2 m
 • Mặt đường: 12 m
 • Hướng nhà: Tây - Nam
 • Tình trạng: Có sổ đỏ
Bán Liền kề 126 m<sup>2</sup> phân khu V5 V6 lô V6B Khu đô thị Văn Phú
 • Diện tích: 126 m2
 • Mặt tiền: 7 m
 • Mặt đường: 42 m
 • Hướng nhà: Đông - Bắc
 • Tình trạng: Có sổ đỏ
 • Diện tích: 90.6 m2
 • P.ngủ: 5
 • Mặt tiền: 4.5 m
 • Mặt đường: 27 m
 • Hướng nhà: Tây - Bắc
 • Tình trạng: Có sổ đỏ
 • Diện tích: 89.4 m2
 • P.ngủ: 5
 • Mặt tiền: 7 m
 • Mặt đường: 11.5 m
 • Hướng nhà: Tây - Nam
 • Tình trạng: Đóng tiến độ
 • Giá HĐ: 46.5 triệu/m2
 • Tổng HĐ: 4 tỷ 157 triệu
 • Xây thô: 2 tỷ 734 triệu
 • Chênh: 312.900 triệu
 • Đã đóng: 6 tỷ 891 triệu (100%)
 • Giá bán: Gọi
 • Tổng giá trị: 7 tỷ 203.900 triệu