Đất Dịch Vụ, Đất Đấu Giá Quận Hà Đông

  • Tên dự án:Đất Dịch Vụ, Đất Đấu Giá Quận Hà Đông
  • Chủ đầu tư:Đang cập nhập
  • Địa chỉ:Quận Hà Đông, Thành Phố Hà Nội
  • Diện tích:Quận Hà Đôngm2
  • Quy mô:Địa bàn quận Hà Đông
  • Số căn hộ:Đang cập nhật
  • Giá khởi điểm:Đang cập nhật