Cần tìm Biệt thự thuộc Khu Đô Thị Thanh Hà Cienco 5 - Mường Thanh (14 mã hàng)

Danh sách biệt thự thuộc khu Đô thị thanh hà cienco 5 - mường thanh diện tích từ 200m2 đến 200m2

Mã hàng thuộc Cần tìm Biệt thự thuộc Khu Đô Thị Thanh Hà Cienco 5 - Mường Thanh
 • Cho thuê
 • Hàng bán
 • Tất cả
CƠ BẢN TÌNH TRẠNG GIAO DỊCH
A1.1
Bán Biệt thự 200 m<sup>2</sup> phân khu A1.1 lô BT03 Khu Đô Thị Thanh Hà Cienco 5 - Mường Thanh
 • Diện tích: 200 m2
 • Mặt tiền: 10 m
 • Mặt đường: 14 m
 • Hướng nhà: Tây - Bắc
 • Tình trạng: Đóng tiến độ
 • Giá HĐ: 0 triệu/m2
 • Tổng HĐ: 0
 • Xây thô: -
 • Chênh: 0
 • Đã đóng: 0 (0%)
A1.3
Bán Biệt thự 200 m<sup>2</sup> phân khu A1.3 lô BT10 Khu Đô Thị Thanh Hà Cienco 5 - Mường Thanh
 • Diện tích: 200 m2
 • Mặt tiền: 10 m
 • Mặt đường: 14 m
 • Hướng nhà: Tây - Bắc
 • Tình trạng: Đóng tiến độ
 • Giá HĐ: 17 triệu/m2
 • Tổng HĐ: 3 tỷ 400 triệu
 • Xây thô: -
 • Chênh: 4 tỷ 600 triệu
 • Đã đóng: 3 tỷ 400 triệu (100%)
 • Giá bán: Gọi
 • Tổng giá trị: 8 tỷ
B1.3
Bán Biệt thự 200 m<sup>2</sup> phân khu B1.3 lô BT15 Khu Đô Thị Thanh Hà Cienco 5 - Mường Thanh
 • Diện tích: 200 m2
 • Mặt tiền: 10 m
 • Mặt đường: 14 m
 • Hướng nhà: Đông - Bắc
 • Tình trạng: Chưa sổ đỏ
 • Đơn giá bán: 36 triệu/m2
 • Tiền G.dịch: 7 tỷ 200 triệu
Bán Biệt thự 200 m<sup>2</sup> phân khu B1.3 lô BT15 Khu Đô Thị Thanh Hà Cienco 5 - Mường Thanh
 • Diện tích: 200 m2
 • Mặt tiền: 10 m
 • Mặt đường: 14 m
 • Hướng nhà: Đông - Bắc
 • Tình trạng: Chưa sổ đỏ
Bán Biệt thự 200 m<sup>2</sup> phân khu B1.3 lô BT08 Khu Đô Thị Thanh Hà Cienco 5 - Mường Thanh
 • Diện tích: 200 m2
 • Mặt tiền: 10 m
 • Mặt đường: 14 m
 • Hướng nhà: Đông - Bắc
 • Tình trạng: Chưa sổ đỏ
B2.2
Bán Biệt thự 200 m<sup>2</sup> phân khu B2.2 lô BT08 Khu Đô Thị Thanh Hà Cienco 5 - Mường Thanh
 • Diện tích: 200 m2
 • Mặt tiền: 10 m
 • Mặt đường: 14 m
 • Hướng nhà: Bắc
 • Tình trạng: Chưa sổ đỏ
 • Giá bán: Gọi
 • Tổng giá trị: 8 tỷ
Bán Biệt thự 200 m<sup>2</sup> phân khu B2.2 lô BT05 Khu Đô Thị Thanh Hà Cienco 5 - Mường Thanh
 • Diện tích: 200 m2
 • Mặt tiền: 10 m
 • Mặt đường: 14 m
 • Hướng nhà: Tây
 • Tình trạng: Đóng tiến độ
 • Giá HĐ: 17 triệu/m2
 • Tổng HĐ: 3 tỷ 400 triệu
 • Xây thô: -
 • Chênh: 1 tỷ
 • Đã đóng: 2 tỷ 040 triệu (60%)
 • Giá bán: Gọi
 • Tổng giá trị: 4 tỷ 400 triệu
Bán Biệt thự 200 m<sup>2</sup> phân khu B2.2 lô BT09 Khu Đô Thị Thanh Hà Cienco 5 - Mường Thanh
 • Diện tích: 200 m2
 • Mặt tiền: 10 m
 • Mặt đường: 14 m
 • Tình trạng: Đóng tiến độ
 • Giá HĐ: 15 triệu/m2
 • Tổng HĐ: 3 tỷ
 • Xây thô: -
 • Chênh: 700 triệu
 • Đã đóng: 1 tỷ 800 triệu (60%)
 • Giá bán: Gọi
 • Tổng giá trị: 3 tỷ 700 triệu
Bán Biệt thự 200 m<sup>2</sup> phân khu B2.2 lô BT05 Khu Đô Thị Thanh Hà Cienco 5 - Mường Thanh
 • Diện tích: 200 m2
 • Mặt tiền: 10 m
 • Mặt đường: 14 m
 • Hướng nhà: Tây
 • Tình trạng: Đóng tiến độ
 • Giá HĐ: 15 triệu/m2
 • Tổng HĐ: 3 tỷ
 • Xây thô: -
 • Chênh: 1 tỷ 200 triệu
 • Đã đóng: 1 tỷ 800 triệu (60%)
 • Giá bán: Gọi
 • Tổng giá trị: 4 tỷ 200 triệu
Bán Biệt thự 200 m<sup>2</sup> phân khu B2.2 lô BT09 Khu Đô Thị Thanh Hà Cienco 5 - Mường Thanh
 • Diện tích: 200 m2
 • Mặt tiền: 10 m
 • Mặt đường: 14 m
 • Hướng nhà: Đông
 • Tình trạng: Đóng tiến độ
 • Giá HĐ: 12.45 triệu/m2
 • Tổng HĐ: 2 tỷ 490 triệu
 • Xây thô: -
 • Chênh: 1 tỷ 510 triệu
 • Đã đóng: 1 tỷ 494 triệu (60%)
 • Giá bán: Gọi
 • Tổng giá trị: 4 tỷ
Bán Biệt thự 200 m<sup>2</sup> phân khu B2.2 lô BT02 Khu Đô Thị Thanh Hà Cienco 5 - Mường Thanh
 • Diện tích: 200 m2
 • Mặt tiền: 10 m
 • Mặt đường: 17 m
 • Hướng nhà: Đông
 • Tình trạng: Đóng tiến độ
 • Giá HĐ: 12.5 triệu/m2
 • Tổng HĐ: 2 tỷ 500 triệu
 • Xây thô: -
 • Chênh: 2 tỷ 300 triệu
 • Đã đóng: 1 tỷ 250 triệu (50%)
 • Giá bán: Gọi
 • Tổng giá trị: 4 tỷ 800 triệu
B2.4
Bán Biệt thự 200 m<sup>2</sup> phân khu B2.4 lô BT05 Khu Đô Thị Thanh Hà Cienco 5 - Mường Thanh
 • Diện tích: 200 m2
 • Mặt tiền: 10 m
 • Mặt đường: 17 m
 • Hướng nhà: Đông
 • Tình trạng: Chưa sổ đỏ
 • Diện tích: 200 m2
 • Mặt tiền: 10 m
 • Mặt đường: 17 m
 • Hướng nhà: Đông
 • Tình trạng: Đóng tiến độ
 • Giá HĐ: 15 triệu/m2
 • Tổng HĐ: 3 tỷ
 • Xây thô: -
 • Chênh: 1 tỷ 600 triệu
 • Đã đóng: 3 tỷ (100%)
 • Giá bán: Gọi
 • Tổng giá trị: 4 tỷ 600 triệu
B2.5
Bán Biệt thự 200 m<sup>2</sup> phân khu B2.5 lô BT01 Khu Đô Thị Thanh Hà Cienco 5 - Mường Thanh
 • Diện tích: 200 m2
 • Mặt tiền: 10 m
 • Mặt đường: 14 m
 • Hướng nhà: Tây
 • Tình trạng: Đóng tiến độ
 • Giá HĐ: 12 triệu/m2
 • Tổng HĐ: 2 tỷ 400 triệu
 • Xây thô: -
 • Chênh: 600 triệu
 • Đã đóng: 1 tỷ 200 triệu (50%)
 • Giá bán: Gọi
 • Tổng giá trị: 3 tỷ