Cần tìm Liền kề thuộc Khu Đô Thị Thanh Hà Cienco 5 - Mường Thanh (20 mã hàng)

Danh sách liền kề thuộc khu Đô thị thanh hà cienco 5 - mường thanh giá từ 2 tỷ đến 4 tỷ mặt tiền từ 5m đến 10m mặt đường từ 14m đến 25m diện tích từ 100m2 đến 300m2

Mã hàng thuộc Cần tìm Liền kề thuộc Khu Đô Thị Thanh Hà Cienco 5 - Mường Thanh
 • Cho thuê
 • Hàng bán
 • Tất cả
CƠ BẢN TÌNH TRẠNG GIAO DỊCH
A2.3
Bán Liền kề 100 m<sup>2</sup> phân khu A2.3 Khu Đô Thị Thanh Hà Cienco 5 - Mường Thanh
 • Diện tích: 100 m2
 • Mặt tiền: 5 m
 • Mặt đường: 14 m
 • Hướng nhà: Nam
 • Tình trạng: Chưa sổ đỏ
Bán Liền kề 100 m<sup>2</sup> phân khu A2.3 lô LK02 Khu Đô Thị Thanh Hà Cienco 5 - Mường Thanh
 • Diện tích: 100 m2
 • Mặt tiền: 5 m
 • Mặt đường: 14 m
 • Hướng nhà: Nam
 • Tình trạng: Chưa sổ đỏ
Bán Liền kề 102 m<sup>2</sup> phân khu A2.3 lô LK06 Khu Đô Thị Thanh Hà Cienco 5 - Mường Thanh
 • Diện tích: 102 m2
 • Mặt tiền: 5.1 m
 • Mặt đường: 17 m
 • Hướng nhà: Bắc
 • Tình trạng: Đóng tiến độ
 • Giá HĐ: 19 triệu/m2
 • Tổng HĐ: 1 tỷ 938 triệu
 • Xây thô: -
 • Chênh: 1 tỷ 632 triệu
 • Đã đóng: 1 tỷ 550 triệu (80%)
 • Giá bán: Gọi
 • Tổng giá trị: 3 tỷ 570 triệu
 • Diện tích: 100 m2
 • Mặt tiền: 5 m
 • Mặt đường: 17 m
 • Hướng nhà: Bắc
 • Tình trạng: Đóng tiến độ
 • Giá HĐ: 19 triệu/m2
 • Tổng HĐ: 1 tỷ 900 triệu
 • Xây thô: -
 • Chênh: 1 tỷ 050 triệu
 • Đã đóng: 1 tỷ 520 triệu (80%)
 • Giá bán: Gọi
 • Tổng giá trị: 2 tỷ 950 triệu
A2.4
Bán Liền kề 117.5 m<sup>2</sup> phân khu A2.4 Khu Đô Thị Thanh Hà Cienco 5 - Mường Thanh
 • Diện tích: 117.5 m2
 • Mặt tiền: 5 m
 • Mặt đường: 17 m
 • Hướng nhà: Đông
 • Tình trạng: Chưa sổ đỏ
Bán Liền kề 117.5 m<sup>2</sup> phân khu A2.4 lô LK05 Khu Đô Thị Thanh Hà Cienco 5 - Mường Thanh
 • Diện tích: 117.5 m2
 • Mặt tiền: 5 m
 • Mặt đường: 17 m
 • Hướng nhà: Đông
 • Tình trạng: Chưa sổ đỏ
 • Giá bán: Gọi
 • Tổng giá trị: 3 tỷ 760.500 triệu
Bán Liền kề 100 m<sup>2</sup> phân khu A2.4 lô LK07 Khu Đô Thị Thanh Hà Cienco 5 - Mường Thanh
 • Diện tích: 100 m2
 • Mặt tiền: 5 m
 • Mặt đường: 14 m
 • Hướng nhà: Nam
 • Tình trạng: Đóng tiến độ
 • Giá HĐ: 15 triệu/m2
 • Tổng HĐ: 1 tỷ 500 triệu
 • Xây thô: -
 • Chênh: 1 tỷ 600 triệu
 • Đã đóng: 1 tỷ 500 triệu (100%)
Bán Liền kề 119.85 m<sup>2</sup> phân khu A2.4 lô LK02 Khu Đô Thị Thanh Hà Cienco 5 - Mường Thanh
 • Diện tích: 119.85 m2
 • Mặt tiền: 5.1 m
 • Mặt đường: 17 m
 • Hướng nhà: Đông
 • Tình trạng: Chưa sổ đỏ
 • Giá bán: Gọi
 • Tổng giá trị: 3 tỷ 955.300 triệu
Bán Liền kề 100 m<sup>2</sup> phân khu A2.4 lô LK09 Khu Đô Thị Thanh Hà Cienco 5 - Mường Thanh
 • Diện tích: 100 m2
 • Mặt tiền: 5 m
 • Mặt đường: 25 m
 • Hướng nhà: Đông
 • Tình trạng: Đóng tiến độ
 • Giá HĐ: 19 triệu/m2
 • Tổng HĐ: 1 tỷ 900 triệu
 • Xây thô: -
 • Chênh: 1 tỷ 250 triệu
 • Đã đóng: 1 tỷ 140 triệu (60%)
 • Giá bán: Gọi
 • Tổng giá trị: 3 tỷ 150 triệu
B1.2
Bán Liền kề 100 m<sup>2</sup> phân khu B1.2 lô LK04 Khu Đô Thị Thanh Hà Cienco 5 - Mường Thanh
 • Diện tích: 100 m2
 • Mặt tiền: 5 m
 • Mặt đường: 14 m
 • Hướng nhà: Đông - Bắc
 • Tình trạng: Đóng tiến độ
 • Giá HĐ: 18 triệu/m2
 • Tổng HĐ: 1 tỷ 800 triệu
 • Xây thô: -
 • Chênh: 500 triệu
 • Đã đóng: 900 triệu (50%)
 • Giá bán: Gọi
 • Tổng giá trị: 2 tỷ 300 triệu
B1.3
 • Diện tích: 100 m2
 • Mặt tiền: 5 m
 • Mặt đường: 25 m
 • Hướng nhà: Đông - Bắc
 • Tình trạng: Đóng tiến độ
 • Giá HĐ: 13 triệu/m2
 • Tổng HĐ: 1 tỷ 300 triệu
 • Xây thô: -
 • Chênh: 2 tỷ 200 triệu
 • Đã đóng: 1 tỷ 300 triệu (100%)
 • Giá bán: Gọi
 • Tổng giá trị: 3 tỷ 500 triệu
B1.4
Bán Liền kề 100 m<sup>2</sup> phân khu B1.4 Khu Đô Thị Thanh Hà Cienco 5 - Mường Thanh
 • Diện tích: 100 m2
 • Mặt tiền: 5 m
 • Mặt đường: 14 m
 • Hướng nhà: Tây - Nam
 • Tình trạng: Chưa sổ đỏ
Bán Liền kề 100 m<sup>2</sup> phân khu B1.4 Khu Đô Thị Thanh Hà Cienco 5 - Mường Thanh
 • Diện tích: 100 m2
 • Mặt tiền: 5 m
 • Mặt đường: 17 m
 • Hướng nhà: Đông - Bắc
 • Tình trạng: Chưa sổ đỏ
B2.3
Bán Liền kề 100 m<sup>2</sup> phân khu B2.3 Khu Đô Thị Thanh Hà Cienco 5 - Mường Thanh
 • Diện tích: 100 m2
 • Mặt tiền: 5 m
 • Mặt đường: 14 m
 • Hướng nhà: Đông
 • Tình trạng: Chưa sổ đỏ
Bán Liền kề 100 m<sup>2</sup> phân khu B2.3 Khu Đô Thị Thanh Hà Cienco 5 - Mường Thanh
 • Diện tích: 100 m2
 • Mặt tiền: 5 m
 • Mặt đường: 14 m
 • Hướng nhà: Bắc
 • Tình trạng: Chưa sổ đỏ
Bán Liền kề 100 m<sup>2</sup> phân khu B2.3 lô LK05 Khu Đô Thị Thanh Hà Cienco 5 - Mường Thanh
 • Diện tích: 100 m2
 • Mặt tiền: 5 m
 • Mặt đường: 14 m
 • Hướng nhà: Nam
 • Tình trạng: Chưa sổ đỏ
Bán Liền kề 100 m<sup>2</sup> phân khu B2.3 lô LK06 Khu Đô Thị Thanh Hà Cienco 5 - Mường Thanh
 • Diện tích: 100 m2
 • Mặt tiền: 5 m
 • Mặt đường: 14 m
 • Hướng nhà: Bắc
 • Tình trạng: Chưa sổ đỏ
 • Giá bán: Gọi
 • Tổng giá trị: 4 tỷ
Bán Liền kề 100 m<sup>2</sup> phân khu B2.3 lô LK08 Khu Đô Thị Thanh Hà Cienco 5 - Mường Thanh
 • Diện tích: 100 m2
 • Mặt tiền: 5 m
 • Mặt đường: 14 m
 • Hướng nhà: Bắc
 • Tình trạng: Chưa sổ đỏ
 • Giá bán: Gọi
 • Tổng giá trị: 4 tỷ
 • Diện tích: 100 m2
 • Mặt tiền: 5 m
 • Mặt đường: 14 m
 • Hướng nhà: Đông - Bắc
 • Tình trạng: Chưa sổ đỏ
 • Giá bán: Gọi
 • Tổng giá trị: 4 tỷ
Bán Liền kề 100 m<sup>2</sup> phân khu B2.3 Khu Đô Thị Thanh Hà Cienco 5 - Mường Thanh
 • Diện tích: 100 m2
 • Mặt tiền: 5 m
 • Mặt đường: 14 m
 • Hướng nhà: Đông - Bắc
 • Tình trạng: Chưa sổ đỏ
 • Giá bán: Gọi
 • Tổng giá trị: 4 tỷ