Liền kề La Casta

Bảng giá liền kề La Casta

Hotline: 0906.205.887 - 02.435.202.303

Bảng giá tháng 8

Bảng giá HTT-1

BẢNG TIẾN ĐỘ THANH TOÁN DỰ ÁN LA CASTA (H-TT1)

Nội dung đóng tiềnGiá trị thanh toán
Tháng 7/2017 - Ký hợp đồng mua bán20% Giá trị hợp đồng
Tháng 12/201720% Giá trị hợp đồng
Tháng 4/201810% Giá trị hợp đồng
Tháng 6/201845% Giá trị hợp đồng
Nhận sổ đỏ05% Giá trị hợp đồng