Bán bất động sản thuộc Khu Đô Thị Thanh Hà Cienco 5 - Mường Thanh (279 mã hàng)

Danh sách bán bất động sản thuộc khu Đô thị thanh hà cienco 5 - mường thanh

Mã hàng thuộc Bán bất động sản thuộc Khu Đô Thị Thanh Hà Cienco 5 - Mường Thanh
 • Cho thuê
 • Hàng bán
 • Tất cả
CƠ BẢN TÌNH TRẠNG GIAO DỊCH
A1.1
Bán Biệt thự 200 m<sup>2</sup> phân khu A1.1 lô BT03 Khu Đô Thị Thanh Hà Cienco 5 - Mường Thanh
 • Diện tích: 200 m2
 • Mặt tiền: 10 m
 • Mặt đường: 14 m
 • Hướng nhà: Tây - Bắc
 • Tình trạng: Chưa sổ đỏ
Bán Biệt thự 240 m<sup>2</sup> phân khu A1.1 lô BT04 Khu Đô Thị Thanh Hà Cienco 5 - Mường Thanh
 • Diện tích: 240 m2
 • Mặt tiền: 12 m
 • Mặt đường: 25 m
 • Hướng nhà: Đông - Bắc
 • Tình trạng: Chưa sổ đỏ
Bán Biệt thự 200 m<sup>2</sup> phân khu A1.1 lô BT06 Khu Đô Thị Thanh Hà Cienco 5 - Mường Thanh
 • Diện tích: 200 m2
 • Mặt tiền: 10 m
 • Mặt đường: 25 m
 • Hướng nhà: Tây - Nam
 • Tình trạng: Chưa sổ đỏ
 • Giá bán: Gọi
 • Tổng giá trị: 6 tỷ
A1.2
Bán biệt thự khu đô thị Thanh hà cienco 5 đường 17m vị trí giao thông thuận lợi
 • Diện tích: 212.5 m2
 • Mặt tiền: 10 m
 • Mặt đường: 17 m
 • Hướng nhà: Đông - Bắc
 • Tình trạng: Chưa sổ đỏ
Bán liền kề thanh hà A1.2 Liền kề 20 diện tích 105m2 mặt tiền 5m nhìn sang trường trung học cơ sở phú lương,phía sau là vườn hoa thuận tiện kinh doanh buôn bán
 • Diện tích: 105.09 m2
 • Mặt tiền: 5 m
 • Mặt đường: 17 m
 • Tình trạng: Chưa sổ đỏ
 • Giá bán: Gọi
 • Tổng giá trị: 5 tỷ 780.330 triệu
Bán Liền kề 104.33 m<sup>2</sup> phân khu A1.2 lô LK20 Khu Đô Thị Thanh Hà Cienco 5 - Mường Thanh
 • Diện tích: 104.33 m2
 • Mặt tiền: 5 m
 • Mặt đường: 17.5 m
 • Hướng nhà: Đông - Bắc
 • Tình trạng: Chưa sổ đỏ
 • Giá bán: Gọi
 • Tổng giá trị: 5 tỷ 737.880 triệu
Bán Liền kề 105.76 m<sup>2</sup> phân khu A1.2 lô LK01 Khu Đô Thị Thanh Hà Cienco 5 - Mường Thanh
 • Diện tích: 105.76 m2
 • Mặt tiền: 5 m
 • Mặt đường: 17.5 m
 • Hướng nhà: Tây - Bắc
 • Tình trạng: Chưa sổ đỏ
 • Giá bán: Gọi
 • Tổng giá trị: 5 tỷ 287.560 triệu
Bán Liền kề 101.36 m<sup>2</sup> phân khu A1.2 lô LK01 Khu Đô Thị Thanh Hà Cienco 5 - Mường Thanh
 • Diện tích: 101.36 m2
 • Mặt tiền: 5 m
 • Mặt đường: 17.5 m
 • Hướng nhà: Tây - Bắc
 • Tình trạng: Chưa sổ đỏ
 • Giá bán: Gọi
 • Tổng giá trị: 5 tỷ 574.960 triệu
Bán Liền kề 100 m<sup>2</sup> phân khu A1.2 lô LK03 Khu Đô Thị Thanh Hà Cienco 5 - Mường Thanh
 • Diện tích: 100 m2
 • Mặt tiền: 5 m
 • Mặt đường: 17 m
 • Hướng nhà: Tây - Bắc
 • Tình trạng: Chưa sổ đỏ
 • Giá bán: Gọi
 • Tổng giá trị: 4 tỷ
Bán Liền kề 100 m<sup>2</sup> phân khu A1.2 lô LK02 Khu Đô Thị Thanh Hà Cienco 5 - Mường Thanh
 • Diện tích: 100 m2
 • Mặt tiền: 5 m
 • Mặt đường: 14 m
 • Hướng nhà: Đông - Bắc
 • Tình trạng: Chưa sổ đỏ
 • Giá bán: Gọi
 • Tổng giá trị: 4 tỷ
Bán Liền kề 125 m<sup>2</sup> phân khu A1.2 lô LK23 Khu Đô Thị Thanh Hà Cienco 5 - Mường Thanh
 • Diện tích: 125 m2
 • Mặt tiền: 5 m
 • Hướng nhà: Đông - Nam
 • Tình trạng: Chưa sổ đỏ
 • Giá bán: Gọi
 • Tổng giá trị: 3 tỷ 750 triệu
Bán Liền kề 125 m<sup>2</sup> phân khu A1.2 lô LK23 Khu Đô Thị Thanh Hà Cienco 5 - Mường Thanh
 • Diện tích: 125 m2
 • Mặt tiền: 5 m
 • Hướng nhà: Đông - Nam
 • Tình trạng: Chưa sổ đỏ
 • Giá bán: Gọi
 • Tổng giá trị: 3 tỷ 750 triệu
Bán Liền kề 125 m<sup>2</sup> phân khu A1.2 lô LK24 Khu Đô Thị Thanh Hà Cienco 5 - Mường Thanh
 • Diện tích: 125 m2
 • Hướng nhà: Đông - Nam
 • Tình trạng: Chưa sổ đỏ
 • Giá bán: Gọi
 • Tổng giá trị: 4 tỷ 750 triệu
Bán Liền kề 95 m<sup>2</sup> phân khu A1.2 lô LK10 Khu Đô Thị Thanh Hà Cienco 5 - Mường Thanh
 • Diện tích: 95 m2
 • Mặt tiền: 5 m
 • Mặt đường: 14 m
 • Hướng nhà: Tây - Nam
 • Tình trạng: Chưa sổ đỏ
 • Giá bán: Gọi
 • Tổng giá trị: 3 tỷ 990 triệu
Bán Liền kề 100 m<sup>2</sup> phân khu A1.2 lô LK08 Khu Đô Thị Thanh Hà Cienco 5 - Mường Thanh
 • Diện tích: 100 m2
 • Mặt tiền: 5 m
 • Mặt đường: 14 m
 • Hướng nhà: Đông - Bắc
 • Tình trạng: Chưa sổ đỏ
 • Giá bán: Gọi
 • Tổng giá trị: 4 tỷ 200 triệu
Bán Liền kề 96.9 m<sup>2</sup> phân khu A1.2 lô LK11 Khu Đô Thị Thanh Hà Cienco 5 - Mường Thanh
 • Diện tích: 96.9 m2
 • Mặt tiền: 5.1 m
 • Mặt đường: 14 m
 • Hướng nhà: Đông - Bắc
 • Tình trạng: Có sổ đỏ
Bán Liền kề 146.34 m<sup>2</sup> phân khu A1.2 lô LK23 Khu Đô Thị Thanh Hà Cienco 5 - Mường Thanh
 • Diện tích: 146.34 m2
 • Mặt tiền: 5 m
 • Mặt đường: 14 m
 • Hướng nhà: Đông - Nam
 • Tình trạng: Chưa sổ đỏ
 • Giá bán: Gọi
 • Tổng giá trị: 3 tỷ 787.780 triệu
Bán Liền kề 102 m<sup>2</sup> phân khu A1.2 lô LK07 Khu Đô Thị Thanh Hà Cienco 5 - Mường Thanh
 • Diện tích: 102 m2
 • Mặt tiền: 5.1 m
 • Mặt đường: 14 m
 • Hướng nhà: Tây - Nam
 • Tình trạng: Chưa sổ đỏ
 • Giá bán: Gọi
 • Tổng giá trị: 3 tỷ 060 triệu
Bán Liền kề 100 m<sup>2</sup> phân khu A1.2 lô LK02 Khu Đô Thị Thanh Hà Cienco 5 - Mường Thanh
 • Diện tích: 100 m2
 • Mặt tiền: 5 m
 • Mặt đường: 14 m
 • Hướng nhà: Đông - Bắc
 • Tình trạng: Chưa sổ đỏ
 • Giá bán: Gọi
 • Tổng giá trị: 2 tỷ 250 triệu
Bán Liền kề 107.5 m<sup>2</sup> phân khu A1.2 lô LK18 Khu Đô Thị Thanh Hà Cienco 5 - Mường Thanh
 • Diện tích: 107.5 m2
 • Mặt tiền: 23 m
 • Mặt đường: 14 m
 • Hướng nhà: Tây - Bắc
 • Tình trạng: Đóng tiến độ
 • Giá HĐ: 19.5 triệu/m2
 • Tổng HĐ: 2 tỷ 096 triệu
 • Xây thô: -
 • Chênh: 2 tỷ 096.250 triệu
 • Đã đóng: 1 tỷ 048 triệu (50%)
 • Giá bán: Gọi
 • Tổng giá trị: 4 tỷ 192.250 triệu
Bán Liền kề 80 m<sup>2</sup> phân khu A1.2 lô LK15 Khu Đô Thị Thanh Hà Cienco 5 - Mường Thanh
 • Diện tích: 80 m2
 • Mặt tiền: 5 m
 • Mặt đường: 17 m
 • Hướng nhà: Tây - Bắc
 • Tình trạng: Chưa sổ đỏ
 • Giá bán: Gọi
 • Tổng giá trị: 2 tỷ 270 triệu
Bán Liền kề 80 m<sup>2</sup> phân khu A1.2 lô LK11 Khu Đô Thị Thanh Hà Cienco 5 - Mường Thanh
 • Diện tích: 80 m2
 • Mặt tiền: 5 m
 • Mặt đường: 17 m
 • Hướng nhà: Đông - Nam
 • Tình trạng: Chưa sổ đỏ
 • Giá bán: Gọi
 • Tổng giá trị: 2 tỷ 320 triệu
 • Diện tích: 80 m2
 • Mặt đường: 17 m
 • Hướng nhà: Đông - Nam
 • Tình trạng: Chưa sổ đỏ
 • Giá bán: Gọi
 • Tổng giá trị: 1 tỷ 840 triệu
Bán Liền kề 95 m<sup>2</sup> phân khu A1.2 lô LK11 Khu Đô Thị Thanh Hà Cienco 5 - Mường Thanh
 • Diện tích: 95 m2
 • Mặt tiền: 5 m
 • Mặt đường: 14 m
 • Hướng nhà: Tây - Nam
 • Tình trạng: Chưa sổ đỏ
 • Giá bán: Gọi
 • Tổng giá trị: 5 tỷ 698 triệu
Bán Liền kề 80 m<sup>2</sup> phân khu A1.2 lô LK15 Khu Đô Thị Thanh Hà Cienco 5 - Mường Thanh
 • Diện tích: 80 m2
 • Mặt tiền: 5 m
 • Mặt đường: 17 m
 • Hướng nhà: Tây - Bắc
 • Tình trạng: Chưa sổ đỏ
 • Giá bán: Gọi
 • Tổng giá trị: 6 tỷ 258 triệu
 • Diện tích: 100 m2
 • Mặt tiền: 5 m
 • Mặt đường: 17 m
 • Hướng nhà: Tây - Bắc
 • Tình trạng: Chưa sổ đỏ
 • Giá bán: Gọi
 • Tổng giá trị: 2 tỷ 400 triệu
A1.3
Bán Biệt thự 200 m<sup>2</sup> phân khu A1.3 lô BT10 Khu Đô Thị Thanh Hà Cienco 5 - Mường Thanh
 • Diện tích: 200 m2
 • Mặt tiền: 10 m
 • Mặt đường: 14 m
 • Hướng nhà: Tây - Bắc
 • Tình trạng: Đóng tiến độ
 • Giá HĐ: 17 triệu/m2
 • Tổng HĐ: 3 tỷ 400 triệu
 • Xây thô: -
 • Chênh: 4 tỷ 600 triệu
 • Đã đóng: 3 tỷ 400 triệu (100%)
 • Giá bán: Gọi
 • Tổng giá trị: 8 tỷ
 Bán biệt thự Thanh Hà A1.3 hướng Tây Nam đường 25m gần hồ điều hòa khu A Thanh Hà mặt tiền 12,7m
 • Diện tích: 320.51 m2
 • P.ngủ: 8
 • Mặt tiền: 12.7 m
 • Mặt đường: 25 m
 • Hướng nhà: Tây - Nam
 • Tình trạng: Chưa sổ đỏ
 • Diện tích: 300 m2
 • Mặt tiền: 10 m
 • Mặt đường: 25 m
 • Hướng nhà: Đông - Bắc
 • Tình trạng: Chưa sổ đỏ
 • Giá bán: Gọi
 • Tổng giá trị: 11 tỷ 100 triệu
Bán Biệt thự 300 m<sup>2</sup> phân khu A1.3 lô BT07 Khu Đô Thị Thanh Hà Cienco 5 - Mường Thanh
 • Diện tích: 300 m2
 • Mặt tiền: 10 m
 • Mặt đường: 15 m
 • Hướng nhà: Đông - Bắc
 • Tình trạng: Chưa sổ đỏ
 • Giá bán: Gọi
 • Tổng giá trị: 11 tỷ 100 triệu
Bán Biệt thự 300 m<sup>2</sup> phân khu A1.3 lô BT11 Khu Đô Thị Thanh Hà Cienco 5 - Mường Thanh
 • Diện tích: 300 m2
 • Mặt tiền: 10 m
 • Mặt đường: 60 m
 • Hướng nhà: Đông - Nam
 • Tình trạng: Chưa sổ đỏ
 • Giá bán: Gọi
 • Tổng giá trị: 13 tỷ 500 triệu
A2.10
Bán Biệt thự 240 m<sup>2</sup> phân khu A2.10 lô BT02 Khu Đô Thị Thanh Hà Cienco 5 - Mường Thanh
 • Diện tích: 240 m2
 • Mặt tiền: 12 m
 • Mặt đường: 17 m
 • Hướng nhà: Bắc
 • Tình trạng: Chưa sổ đỏ
Bán Liền kề 234.59 m<sup>2</sup> phân khu A2.10 lô BT01 Khu Đô Thị Thanh Hà Cienco 5 - Mường Thanh
 • Diện tích: 234.59 m2
 • Mặt tiền: 10 m
 • Mặt đường: 50 m
 • Hướng nhà: Đông
 • Tình trạng: Chưa sổ đỏ
 • Giá bán: Gọi
 • Tổng giá trị: 9 tỷ 617.735 triệu
A2.2
Bán Biệt thự 373 m<sup>2</sup> phân khu A2.2 lô BT03 Khu Đô Thị Thanh Hà Cienco 5 - Mường Thanh
 • Diện tích: 373 m2
 • Mặt tiền: 12 m
 • Mặt đường: 25 m
 • Hướng nhà: Đông
 • Tình trạng: Chưa sổ đỏ
 • Giá bán: Gọi
 • Tổng giá trị: 11 tỷ 563 triệu
Bán Biệt thự 360 m<sup>2</sup> phân khu A2.2 lô BT03 Khu Đô Thị Thanh Hà Cienco 5 - Mường Thanh
 • Diện tích: 360 m2
 • Mặt tiền: 12 m
 • Mặt đường: 14 m
 • Hướng nhà: Tây
 • Tình trạng: Chưa sổ đỏ
 • Giá bán: Gọi
 • Tổng giá trị: 6 tỷ 120 triệu
A2.3
Bán liền kề A2.3 khu đô thị thanh hà view vườn hoa, vị trí giao thông đắc địa
 • Diện tích: 100 m2
 • Mặt tiền: 5 m
 • Mặt đường: 14 m
 • Hướng nhà: Tây
 • Tình trạng: Chưa sổ đỏ
Bán Liền Kề KĐT Thanh Hà Cienco 5 Vị trí : A2.3 - LK02
 • Diện tích: 100 m2
 • Mặt tiền: 5 m
 • Mặt đường: 14 m
 • Hướng nhà: Nam
 • Tình trạng: Chưa sổ đỏ
Bán liền kề Thanh Hà - Cienco 5 Phân khu A2.3 - LK01 diện tích 100 m2, Mặt tiền 5 m, đường 14 m. Vị trí siêu đẹp gần trường học, nhìn biệt thự, gần chung cư, đường to 25 m
 • Diện tích: 100 m2
 • Mặt tiền: 5 m
 • Mặt đường: 14 m
 • Hướng nhà: Nam
 • Tình trạng: Chưa sổ đỏ
Bán liền kề Thanh Hà - Cienco 5 Khu A2.3, LK 01 siêu VIP, Diện tích 75 m2
 • Diện tích: 75 m2
 • Mặt tiền: 5 m
 • Mặt đường: 17 m
 • Hướng nhà: Tây
 • Tình trạng: Chưa sổ đỏ
Bán Liền kề 100 m<sup>2</sup> phân khu A2.3 Khu Đô Thị Thanh Hà Cienco 5 - Mường Thanh
 • Diện tích: 100 m2
 • Mặt tiền: 5 m
 • Mặt đường: 14 m
 • Hướng nhà: Nam
 • Tình trạng: Chưa sổ đỏ
Bán Liền kề 100 m<sup>2</sup> phân khu A2.3 lô LK06 Khu Đô Thị Thanh Hà Cienco 5 - Mường Thanh
 • Diện tích: 100 m2
 • Mặt tiền: 5 m
 • Mặt đường: 14 m
 • Hướng nhà: Tây
 • Tình trạng: Chưa sổ đỏ
Bán Liền kề 100 m<sup>2</sup> phân khu A2.3 lô LK08 Khu Đô Thị Thanh Hà Cienco 5 - Mường Thanh
 • Diện tích: 100 m2
 • Mặt tiền: 5 m
 • Mặt đường: 20.5 m
 • Hướng nhà: Nam
 • Tình trạng: Chưa sổ đỏ
Bán Liền kề 100 m<sup>2</sup> phân khu A2.3 lô LK03 Khu Đô Thị Thanh Hà Cienco 5 - Mường Thanh
 • Diện tích: 100 m2
 • Mặt tiền: 5 m
 • Mặt đường: 17 m
 • Hướng nhà: Nam
 • Tình trạng: Chưa sổ đỏ
 • Giá bán: Gọi
 • Tổng giá trị: 5 tỷ 500 triệu
Bán Liền kề 102 m<sup>2</sup> phân khu A2.3 lô LK03 Khu Đô Thị Thanh Hà Cienco 5 - Mường Thanh
 • Diện tích: 102 m2
 • Mặt tiền: 5.1 m
 • Mặt đường: 17 m
 • Hướng nhà: Nam
 • Tình trạng: Chưa sổ đỏ
 • Giá bán: Gọi
 • Tổng giá trị: 6 tỷ 120 triệu
Bán Liền kề 100 m<sup>2</sup> phân khu A2.3 lô LK04 Khu Đô Thị Thanh Hà Cienco 5 - Mường Thanh
 • Diện tích: 100 m2
 • Mặt tiền: 5 m
 • Mặt đường: 17 m
 • Hướng nhà: Nam
 • Tình trạng: Chưa sổ đỏ
 • Giá bán: Gọi
 • Tổng giá trị: 5 tỷ 500 triệu
Bán Liền kề 100 m<sup>2</sup> phân khu A2.3 lô LK07 Khu Đô Thị Thanh Hà Cienco 5 - Mường Thanh
 • Diện tích: 100 m2
 • Mặt tiền: 5 m
 • Mặt đường: 14 m
 • Hướng nhà: Bắc
 • Tình trạng: Chưa sổ đỏ
Bán Liền kề 100 m<sup>2</sup> phân khu A2.3 lô LK02 Khu Đô Thị Thanh Hà Cienco 5 - Mường Thanh
 • Diện tích: 100 m2
 • Mặt tiền: 5 m
 • Mặt đường: 14 m
 • Hướng nhà: Nam
 • Tình trạng: Chưa sổ đỏ
Bán Liền kề 102 m<sup>2</sup> phân khu A2.3 lô LK06 Khu Đô Thị Thanh Hà Cienco 5 - Mường Thanh
 • Diện tích: 102 m2
 • Mặt tiền: 5.1 m
 • Mặt đường: 17 m
 • Hướng nhà: Bắc
 • Tình trạng: Đóng tiến độ
 • Giá HĐ: 19 triệu/m2
 • Tổng HĐ: 1 tỷ 938 triệu
 • Xây thô: -
 • Chênh: 1 tỷ 632 triệu
 • Đã đóng: 1 tỷ 550 triệu (80%)
 • Giá bán: Gọi
 • Tổng giá trị: 3 tỷ 570 triệu
Bán Liền kề 100 m<sup>2</sup> phân khu A2.3 lô LK06 Khu Đô Thị Thanh Hà Cienco 5 - Mường Thanh
 • Diện tích: 100 m2
 • Mặt tiền: 5 m
 • Mặt đường: 17 m
 • Hướng nhà: Bắc
 • Tình trạng: Đóng tiến độ
 • Giá HĐ: 19 triệu/m2
 • Tổng HĐ: 1 tỷ 900 triệu
 • Xây thô: -
 • Chênh: 1 tỷ 300 triệu
 • Đã đóng: 1 tỷ 520 triệu (80%)
 • Giá bán: Gọi
 • Tổng giá trị: 3 tỷ 200 triệu
Bán Liền kề 100 m<sup>2</sup> phân khu A2.3 lô LK04 Khu Đô Thị Thanh Hà Cienco 5 - Mường Thanh
 • Diện tích: 100 m2
 • Mặt tiền: 20 m
 • Mặt đường: 17 m
 • Hướng nhà: Nam
 • Tình trạng: Đóng tiến độ
 • Giá HĐ: 22.5 triệu/m2
 • Tổng HĐ: 2 tỷ 250 triệu
 • Xây thô: -
 • Chênh: 1 tỷ 550 triệu
 • Đã đóng: 1 tỷ 800 triệu (80%)
 • Giá bán: Gọi
 • Tổng giá trị: 3 tỷ 800 triệu