Bán bất động sản thuộc Khu Đô Thị Thanh Hà Cienco 5 - Mường Thanh (227 mã hàng)

Danh sách bán bất động sản thuộc khu Đô thị thanh hà cienco 5 - mường thanh

Mã hàng thuộc Bán bất động sản thuộc Khu Đô Thị Thanh Hà Cienco 5 - Mường Thanh
 • Cho thuê
 • Hàng bán
 • Tất cả
CƠ BẢN TÌNH TRẠNG GIAO DỊCH
A1.1
Bán Biệt thự 200 m<sup>2</sup> phân khu A1.1 lô BT03 Khu Đô Thị Thanh Hà Cienco 5 - Mường Thanh
 • Diện tích: 200 m2
 • Mặt tiền: 10 m
 • Mặt đường: 14 m
 • Hướng nhà: Tây - Bắc
 • Tình trạng: Đóng tiến độ
 • Giá HĐ: 0 triệu/m2
 • Tổng HĐ: 0
 • Xây thô: -
 • Chênh: 0
 • Đã đóng: 0 (0%)
Bán Biệt thự 240 m<sup>2</sup> phân khu A1.1 lô BT04 Khu Đô Thị Thanh Hà Cienco 5 - Mường Thanh
 • Diện tích: 240 m2
 • Mặt tiền: 12 m
 • Mặt đường: 25 m
 • Hướng nhà: Đông - Bắc
 • Tình trạng: Chưa sổ đỏ
Bán Liền kề 200 m<sup>2</sup> phân khu A1.1 lô BT06 Khu Đô Thị Thanh Hà Cienco 5 - Mường Thanh
 • Diện tích: 200 m2
 • Mặt tiền: 10 m
 • Mặt đường: 25 m
 • Hướng nhà: Tây - Nam
 • Tình trạng: Đóng tiến độ
 • Giá HĐ: 15 triệu/m2
 • Tổng HĐ: 3 tỷ
 • Xây thô: -
 • Chênh: 3 tỷ
 • Đã đóng: 1 tỷ 800 triệu (60%)
 • Giá bán: Gọi
 • Tổng giá trị: 6 tỷ
A1.2
Bán liền kề thanh hà A1.2 Liền kề 20 diện tích 105m2 mặt tiền 5m nhìn sang trường trung học cơ sở phú lương,phía sau là vườn hoa thuận tiện kinh doanh buôn bán
 • Diện tích: 105.09 m2
 • Mặt tiền: 5 m
 • Mặt đường: 17 m
 • Tình trạng: Chưa sổ đỏ
 • Giá bán: Gọi
 • Tổng giá trị: 5 tỷ 780.330 triệu
Bán Liền kề 104.33 m<sup>2</sup> phân khu A1.2 lô LK20 Khu Đô Thị Thanh Hà Cienco 5 - Mường Thanh
 • Diện tích: 104.33 m2
 • Mặt tiền: 5 m
 • Mặt đường: 17.5 m
 • Hướng nhà: Đông - Bắc
 • Tình trạng: Chưa sổ đỏ
 • Giá bán: Gọi
 • Tổng giá trị: 5 tỷ 737.880 triệu
Bán Liền kề 105.76 m<sup>2</sup> phân khu A1.2 lô LK01 Khu Đô Thị Thanh Hà Cienco 5 - Mường Thanh
 • Diện tích: 105.76 m2
 • Mặt tiền: 5 m
 • Mặt đường: 17.5 m
 • Hướng nhà: Tây - Bắc
 • Tình trạng: Chưa sổ đỏ
 • Giá bán: Gọi
 • Tổng giá trị: 5 tỷ 287.560 triệu
Bán Liền kề 101.36 m<sup>2</sup> phân khu A1.2 lô LK01 Khu Đô Thị Thanh Hà Cienco 5 - Mường Thanh
 • Diện tích: 101.36 m2
 • Mặt tiền: 5 m
 • Mặt đường: 17.5 m
 • Hướng nhà: Tây - Bắc
 • Tình trạng: Chưa sổ đỏ
 • Giá bán: Gọi
 • Tổng giá trị: 5 tỷ 574.960 triệu
Bán Liền kề 100 m<sup>2</sup> phân khu A1.2 lô LK03 Khu Đô Thị Thanh Hà Cienco 5 - Mường Thanh
 • Diện tích: 100 m2
 • Mặt tiền: 5 m
 • Mặt đường: 17 m
 • Hướng nhà: Tây - Bắc
 • Tình trạng: Chưa sổ đỏ
 • Giá bán: Gọi
 • Tổng giá trị: 4 tỷ
Bán Liền kề 100 m<sup>2</sup> phân khu A1.2 lô LK02 Khu Đô Thị Thanh Hà Cienco 5 - Mường Thanh
 • Diện tích: 100 m2
 • Mặt tiền: 5 m
 • Mặt đường: 14 m
 • Hướng nhà: Đông - Bắc
 • Tình trạng: Chưa sổ đỏ
 • Giá bán: Gọi
 • Tổng giá trị: 4 tỷ
Bán Liền kề 125 m<sup>2</sup> phân khu A1.2 lô LK23 Khu Đô Thị Thanh Hà Cienco 5 - Mường Thanh
 • Diện tích: 125 m2
 • Mặt tiền: 5 m
 • Hướng nhà: Đông - Nam
 • Tình trạng: Chưa sổ đỏ
 • Giá bán: Gọi
 • Tổng giá trị: 3 tỷ 750 triệu
Bán Liền kề 125 m<sup>2</sup> phân khu A1.2 lô LK23 Khu Đô Thị Thanh Hà Cienco 5 - Mường Thanh
 • Diện tích: 125 m2
 • Mặt tiền: 5 m
 • Hướng nhà: Đông - Nam
 • Tình trạng: Chưa sổ đỏ
 • Giá bán: Gọi
 • Tổng giá trị: 3 tỷ 750 triệu
Bán Liền kề 125 m<sup>2</sup> phân khu A1.2 lô LK24 Khu Đô Thị Thanh Hà Cienco 5 - Mường Thanh
 • Diện tích: 125 m2
 • Hướng nhà: Đông - Nam
 • Tình trạng: Chưa sổ đỏ
 • Giá bán: Gọi
 • Tổng giá trị: 4 tỷ 750 triệu
Bán Liền kề 95 m<sup>2</sup> phân khu A1.2 lô LK10 Khu Đô Thị Thanh Hà Cienco 5 - Mường Thanh
 • Diện tích: 95 m2
 • Mặt tiền: 5 m
 • Mặt đường: 14 m
 • Hướng nhà: Tây - Nam
 • Tình trạng: Chưa sổ đỏ
 • Giá bán: Gọi
 • Tổng giá trị: 3 tỷ 990 triệu
Bán Liền kề 100 m<sup>2</sup> phân khu A1.2 lô LK08 Khu Đô Thị Thanh Hà Cienco 5 - Mường Thanh
 • Diện tích: 100 m2
 • Mặt tiền: 5 m
 • Mặt đường: 14 m
 • Hướng nhà: Đông - Bắc
 • Tình trạng: Chưa sổ đỏ
 • Giá bán: Gọi
 • Tổng giá trị: 4 tỷ 200 triệu
Bán Liền kề 96.9 m<sup>2</sup> phân khu A1.2 lô LK11 Khu Đô Thị Thanh Hà Cienco 5 - Mường Thanh
 • Diện tích: 96.9 m2
 • Mặt tiền: 5.1 m
 • Mặt đường: 14 m
 • Hướng nhà: Đông - Bắc
 • Tình trạng: Có sổ đỏ
Bán Liền kề 146.34 m<sup>2</sup> phân khu A1.2 lô LK23 Khu Đô Thị Thanh Hà Cienco 5 - Mường Thanh
 • Diện tích: 146.34 m2
 • Mặt tiền: 5 m
 • Mặt đường: 14 m
 • Hướng nhà: Đông - Nam
 • Tình trạng: Chưa sổ đỏ
 • Giá bán: Gọi
 • Tổng giá trị: 3 tỷ 787.780 triệu
Bán Liền kề 102 m<sup>2</sup> phân khu A1.2 lô LK07 Khu Đô Thị Thanh Hà Cienco 5 - Mường Thanh
 • Diện tích: 102 m2
 • Mặt tiền: 5.1 m
 • Mặt đường: 14 m
 • Hướng nhà: Tây - Nam
 • Tình trạng: Đóng tiến độ
 • Giá HĐ: 19 triệu/m2
 • Tổng HĐ: 1 tỷ 938 triệu
 • Xây thô: -
 • Chênh: 1 tỷ 122 triệu
 • Đã đóng: 1 tỷ 163 triệu (60%)
 • Giá bán: Gọi
 • Tổng giá trị: 3 tỷ 060 triệu
Bán Liền kề 100 m<sup>2</sup> phân khu A1.2 lô LK02 Khu Đô Thị Thanh Hà Cienco 5 - Mường Thanh
 • Diện tích: 100 m2
 • Mặt tiền: 5 m
 • Mặt đường: 14 m
 • Hướng nhà: Đông - Bắc
 • Tình trạng: Đóng tiến độ
 • Giá HĐ: 18 triệu/m2
 • Tổng HĐ: 1 tỷ 800 triệu
 • Xây thô: -
 • Chênh: 450 triệu
 • Đã đóng: 900 triệu (50%)
 • Giá bán: Gọi
 • Tổng giá trị: 2 tỷ 250 triệu
Bán Liền kề 107.5 m<sup>2</sup> phân khu A1.2 lô LK18 Khu Đô Thị Thanh Hà Cienco 5 - Mường Thanh
 • Diện tích: 107.5 m2
 • Mặt tiền: 23 m
 • Mặt đường: 14 m
 • Hướng nhà: Tây - Bắc
 • Tình trạng: Đóng tiến độ
 • Giá HĐ: 19.5 triệu/m2
 • Tổng HĐ: 2 tỷ 096 triệu
 • Xây thô: -
 • Chênh: 2 tỷ 096.250 triệu
 • Đã đóng: 1 tỷ 048 triệu (50%)
 • Giá bán: Gọi
 • Tổng giá trị: 4 tỷ 192.250 triệu
Bán Liền kề 80 m<sup>2</sup> phân khu A1.2 lô LK15 Khu Đô Thị Thanh Hà Cienco 5 - Mường Thanh
 • Diện tích: 80 m2
 • Mặt tiền: 5 m
 • Mặt đường: 17 m
 • Hướng nhà: Tây - Bắc
 • Tình trạng: Đóng tiến độ
 • Giá HĐ: 19 triệu/m2
 • Tổng HĐ: 1 tỷ 520 triệu
 • Xây thô: -
 • Chênh: 750 triệu
 • Đã đóng: 760 triệu (50%)
 • Giá bán: Gọi
 • Tổng giá trị: 2 tỷ 270 triệu
 • Diện tích: 80 m2
 • Mặt tiền: 5 m
 • Mặt đường: 17 m
 • Hướng nhà: Đông - Nam
 • Tình trạng: Đóng tiến độ
 • Giá HĐ: 19 triệu/m2
 • Tổng HĐ: 1 tỷ 520 triệu
 • Xây thô: -
 • Chênh: 800 triệu
 • Đã đóng: 760 triệu (50%)
 • Giá bán: Gọi
 • Tổng giá trị: 2 tỷ 320 triệu
 • Diện tích: 80 m2
 • Mặt đường: 17 m
 • Hướng nhà: Đông - Nam
 • Tình trạng: Đóng tiến độ
 • Giá HĐ: 19 triệu/m2
 • Tổng HĐ: 1 tỷ 520 triệu
 • Xây thô: -
 • Chênh: 320 triệu
 • Đã đóng: 760 triệu (50%)
 • Giá bán: Gọi
 • Tổng giá trị: 1 tỷ 840 triệu
Bán Liền kề 80 m<sup>2</sup> phân khu A1.2 lô LK11 Khu Đô Thị Thanh Hà Cienco 5 - Mường Thanh
 • Diện tích: 80 m2
 • Mặt tiền: 5 m
 • Mặt đường: 17 m
 • Hướng nhà: Đông - Nam
 • Tình trạng: Chưa sổ đỏ
 • Giá bán: Gọi
 • Tổng giá trị: 5 tỷ 698 triệu
Bán Liền kề 80 m<sup>2</sup> phân khu A1.2 lô LK15 Khu Đô Thị Thanh Hà Cienco 5 - Mường Thanh
 • Diện tích: 80 m2
 • Mặt tiền: 5 m
 • Mặt đường: 17 m
 • Hướng nhà: Tây - Bắc
 • Tình trạng: Chưa sổ đỏ
 • Giá bán: Gọi
 • Tổng giá trị: 6 tỷ 258 triệu
 • Diện tích: 100 m2
 • Mặt tiền: 5 m
 • Mặt đường: 17 m
 • Hướng nhà: Tây - Bắc
 • Tình trạng: Đóng tiến độ
 • Giá HĐ: 19 triệu/m2
 • Tổng HĐ: 1 tỷ 900 triệu
 • Xây thô: -
 • Chênh: 500 triệu
 • Đã đóng: 950 triệu (50%)
 • Giá bán: Gọi
 • Tổng giá trị: 2 tỷ 400 triệu
A1.3
Bán Biệt thự 200 m<sup>2</sup> phân khu A1.3 lô BT10 Khu Đô Thị Thanh Hà Cienco 5 - Mường Thanh
 • Diện tích: 200 m2
 • Mặt tiền: 10 m
 • Mặt đường: 14 m
 • Hướng nhà: Tây - Bắc
 • Tình trạng: Đóng tiến độ
 • Giá HĐ: 17 triệu/m2
 • Tổng HĐ: 3 tỷ 400 triệu
 • Xây thô: -
 • Chênh: 4 tỷ 600 triệu
 • Đã đóng: 3 tỷ 400 triệu (100%)
 • Giá bán: Gọi
 • Tổng giá trị: 8 tỷ
 Bán biệt thự Thanh Hà A1.3 hướng Tây Nam đường 25m gần hồ điều hòa khu A Thanh Hà mặt tiền 12,7m
 • Diện tích: 320.51 m2
 • P.ngủ: 8
 • Mặt tiền: 12.7 m
 • Mặt đường: 25 m
 • Hướng nhà: Tây - Nam
 • Tình trạng: Chưa sổ đỏ
 • Diện tích: 300 m2
 • Mặt tiền: 10 m
 • Mặt đường: 25 m
 • Hướng nhà: Đông - Bắc
 • Tình trạng: Đóng tiến độ
 • Giá HĐ: 15 triệu/m2
 • Tổng HĐ: 4 tỷ 500 triệu
 • Xây thô: -
 • Chênh: 6 tỷ 600 triệu
 • Đã đóng: 1 tỷ 800 triệu (40%)
 • Giá bán: Gọi
 • Tổng giá trị: 11 tỷ 100 triệu
Bán Biệt thự 300 m<sup>2</sup> phân khu A1.3 lô BT07 Khu Đô Thị Thanh Hà Cienco 5 - Mường Thanh
 • Diện tích: 300 m2
 • Mặt tiền: 10 m
 • Mặt đường: 15 m
 • Hướng nhà: Đông - Bắc
 • Tình trạng: Đóng tiến độ
 • Giá HĐ: 15 triệu/m2
 • Tổng HĐ: 4 tỷ 500 triệu
 • Xây thô: -
 • Chênh: 6 tỷ 600 triệu
 • Đã đóng: 1 tỷ 800 triệu (40%)
 • Giá bán: Gọi
 • Tổng giá trị: 11 tỷ 100 triệu
Bán Biệt thự 300 m<sup>2</sup> phân khu A1.3 lô BT11 Khu Đô Thị Thanh Hà Cienco 5 - Mường Thanh
 • Diện tích: 300 m2
 • Mặt tiền: 10 m
 • Mặt đường: 60 m
 • Hướng nhà: Đông - Nam
 • Tình trạng: Đóng tiến độ
 • Giá HĐ: 15 triệu/m2
 • Tổng HĐ: 4 tỷ 500 triệu
 • Xây thô: -
 • Chênh: 9 tỷ
 • Đã đóng: 2 tỷ 250 triệu (50%)
 • Giá bán: Gọi
 • Tổng giá trị: 13 tỷ 500 triệu
A2.10
Bán Biệt thự 240 m<sup>2</sup> phân khu A2.10 lô BT02 Khu Đô Thị Thanh Hà Cienco 5 - Mường Thanh
 • Diện tích: 240 m2
 • Mặt tiền: 12 m
 • Mặt đường: 17 m
 • Hướng nhà: Bắc
 • Tình trạng: Chưa sổ đỏ
Bán Liền kề 234.59 m<sup>2</sup> phân khu A2.10 lô BT01 Khu Đô Thị Thanh Hà Cienco 5 - Mường Thanh
 • Diện tích: 234.59 m2
 • Mặt tiền: 10 m
 • Mặt đường: 50 m
 • Hướng nhà: Đông
 • Tình trạng: Đóng tiến độ
 • Giá HĐ: 24.5 triệu/m2
 • Tổng HĐ: 5 tỷ 747 triệu
 • Xây thô: -
 • Chênh: 3 tỷ 870.735 triệu
 • Đã đóng: 4 tỷ 598 triệu (80%)
 • Giá bán: Gọi
 • Tổng giá trị: 9 tỷ 617.735 triệu
A2.2
Bán Biệt thự 373 m<sup>2</sup> phân khu A2.2 lô BT03 Khu Đô Thị Thanh Hà Cienco 5 - Mường Thanh
 • Diện tích: 373 m2
 • Mặt tiền: 12 m
 • Mặt đường: 25 m
 • Hướng nhà: Đông
 • Tình trạng: Đóng tiến độ
 • Giá HĐ: 18 triệu/m2
 • Tổng HĐ: 6 tỷ 714 triệu
 • Xây thô: -
 • Chênh: 4 tỷ 849 triệu
 • Đã đóng: 5 tỷ 371 triệu (80%)
 • Giá bán: Gọi
 • Tổng giá trị: 11 tỷ 563 triệu
Bán Biệt thự 360 m<sup>2</sup> phân khu A2.2 lô BT03 Khu Đô Thị Thanh Hà Cienco 5 - Mường Thanh
 • Diện tích: 360 m2
 • Mặt tiền: 12 m
 • Mặt đường: 14 m
 • Hướng nhà: Tây
 • Tình trạng: Đóng tiến độ
 • Giá HĐ: 15 triệu/m2
 • Tổng HĐ: 5 tỷ 400 triệu
 • Xây thô: -
 • Chênh: 720 triệu
 • Đã đóng: 3 tỷ 240 triệu (60%)
 • Giá bán: Gọi
 • Tổng giá trị: 6 tỷ 120 triệu
A2.3
Bán Liền kề 100 m<sup>2</sup> phân khu A2.3 Khu Đô Thị Thanh Hà Cienco 5 - Mường Thanh
 • Diện tích: 100 m2
 • Mặt tiền: 5 m
 • Mặt đường: 14 m
 • Hướng nhà: Nam
 • Tình trạng: Chưa sổ đỏ
 • Đơn giá bán: 40 triệu/m2
 • Tiền G.dịch: 4 tỷ
Bán Liền kề 100 m<sup>2</sup> phân khu A2.3 lô LK06 Khu Đô Thị Thanh Hà Cienco 5 - Mường Thanh
 • Diện tích: 100 m2
 • Mặt tiền: 5 m
 • Mặt đường: 14 m
 • Hướng nhà: Tây
 • Tình trạng: Chưa sổ đỏ
Bán Liền kề 100 m<sup>2</sup> phân khu A2.3 lô LK08 Khu Đô Thị Thanh Hà Cienco 5 - Mường Thanh
 • Diện tích: 100 m2
 • Mặt tiền: 5 m
 • Mặt đường: 20.5 m
 • Hướng nhà: Nam
 • Tình trạng: Chưa sổ đỏ
Bán Liền kề 100 m<sup>2</sup> phân khu A2.3 lô LK03 Khu Đô Thị Thanh Hà Cienco 5 - Mường Thanh
 • Diện tích: 100 m2
 • Mặt tiền: 5 m
 • Mặt đường: 17 m
 • Hướng nhà: Nam
 • Tình trạng: Chưa sổ đỏ
 • Giá bán: Gọi
 • Tổng giá trị: 5 tỷ 500 triệu
Bán Liền kề 102 m<sup>2</sup> phân khu A2.3 lô LK03 Khu Đô Thị Thanh Hà Cienco 5 - Mường Thanh
 • Diện tích: 102 m2
 • Mặt tiền: 5.1 m
 • Mặt đường: 17 m
 • Hướng nhà: Nam
 • Tình trạng: Chưa sổ đỏ
 • Giá bán: Gọi
 • Tổng giá trị: 6 tỷ 120 triệu
Bán Liền kề 100 m<sup>2</sup> phân khu A2.3 lô LK04 Khu Đô Thị Thanh Hà Cienco 5 - Mường Thanh
 • Diện tích: 100 m2
 • Mặt tiền: 5 m
 • Mặt đường: 17 m
 • Hướng nhà: Nam
 • Tình trạng: Chưa sổ đỏ
 • Giá bán: Gọi
 • Tổng giá trị: 5 tỷ 500 triệu
Bán Liền kề 100 m<sup>2</sup> phân khu A2.3 lô LK07 Khu Đô Thị Thanh Hà Cienco 5 - Mường Thanh
 • Diện tích: 100 m2
 • Mặt tiền: 5 m
 • Mặt đường: 14 m
 • Hướng nhà: Bắc
 • Tình trạng: Chưa sổ đỏ
Bán Liền kề 100 m<sup>2</sup> phân khu A2.3 lô LK02 Khu Đô Thị Thanh Hà Cienco 5 - Mường Thanh
 • Diện tích: 100 m2
 • Mặt tiền: 5 m
 • Mặt đường: 14 m
 • Hướng nhà: Nam
 • Tình trạng: Chưa sổ đỏ
Bán Liền kề 102 m<sup>2</sup> phân khu A2.3 lô LK06 Khu Đô Thị Thanh Hà Cienco 5 - Mường Thanh
 • Diện tích: 102 m2
 • Mặt tiền: 5.1 m
 • Mặt đường: 17 m
 • Hướng nhà: Bắc
 • Tình trạng: Đóng tiến độ
 • Giá HĐ: 19 triệu/m2
 • Tổng HĐ: 1 tỷ 938 triệu
 • Xây thô: -
 • Chênh: 1 tỷ 632 triệu
 • Đã đóng: 1 tỷ 550 triệu (80%)
 • Giá bán: Gọi
 • Tổng giá trị: 3 tỷ 570 triệu
Bán Liền kề 100 m<sup>2</sup> phân khu A2.3 lô LK06 Khu Đô Thị Thanh Hà Cienco 5 - Mường Thanh
 • Diện tích: 100 m2
 • Mặt tiền: 5 m
 • Mặt đường: 17 m
 • Hướng nhà: Bắc
 • Tình trạng: Đóng tiến độ
 • Giá HĐ: 19 triệu/m2
 • Tổng HĐ: 1 tỷ 900 triệu
 • Xây thô: -
 • Chênh: 1 tỷ 300 triệu
 • Đã đóng: 1 tỷ 520 triệu (80%)
 • Giá bán: Gọi
 • Tổng giá trị: 3 tỷ 200 triệu
Bán Liền kề 100 m<sup>2</sup> phân khu A2.3 lô LK04 Khu Đô Thị Thanh Hà Cienco 5 - Mường Thanh
 • Diện tích: 100 m2
 • Mặt tiền: 20 m
 • Mặt đường: 17 m
 • Hướng nhà: Nam
 • Tình trạng: Đóng tiến độ
 • Giá HĐ: 22.5 triệu/m2
 • Tổng HĐ: 2 tỷ 250 triệu
 • Xây thô: -
 • Chênh: 1 tỷ 550 triệu
 • Đã đóng: 1 tỷ 800 triệu (80%)
 • Giá bán: Gọi
 • Tổng giá trị: 3 tỷ 800 triệu
Bán Biệt thự 280 m<sup>2</sup> phân khu A2.3 lô BT01 Khu Đô Thị Thanh Hà Cienco 5 - Mường Thanh
 • Diện tích: 280 m2
 • Mặt tiền: 14 m
 • Mặt đường: 17 m
 • Hướng nhà: Đông
 • Tình trạng: Đóng tiến độ
 • Giá HĐ: 17 triệu/m2
 • Tổng HĐ: 4 tỷ 760 triệu
 • Xây thô: -
 • Chênh: 1 tỷ 680 triệu
 • Đã đóng: 2 tỷ 856 triệu (60%)
 • Giá bán: Gọi
 • Tổng giá trị: 6 tỷ 440 triệu
 • Diện tích: 100 m2
 • Mặt tiền: 5 m
 • Mặt đường: 17 m
 • Hướng nhà: Bắc
 • Tình trạng: Đóng tiến độ
 • Giá HĐ: 19 triệu/m2
 • Tổng HĐ: 1 tỷ 900 triệu
 • Xây thô: -
 • Chênh: 1 tỷ 050 triệu
 • Đã đóng: 1 tỷ 520 triệu (80%)
 • Giá bán: Gọi
 • Tổng giá trị: 2 tỷ 950 triệu
 • Diện tích: 156.83 m2
 • P.ngủ: 10
 • Mặt tiền: 25 m
 • Mặt đường: 50 m
 • Hướng nhà: Đông
 • Tình trạng: Đóng tiến độ
 • Giá HĐ: 27.5 triệu/m2
 • Tổng HĐ: 4 tỷ 313 triệu
 • Xây thô: -
 • Chênh: 5 tỷ 567.465 triệu
 • Đã đóng: 3 tỷ 450 triệu (80%)
 • Giá bán: Gọi
 • Tổng giá trị: 9 tỷ 880.465 triệu
 • Diện tích: 100 m2
 • Mặt tiền: 5 m
 • Mặt đường: 17 m
 • Hướng nhà: Bắc
 • Tình trạng: Đóng tiến độ
 • Giá HĐ: 19 triệu/m2
 • Tổng HĐ: 1 tỷ 900 triệu
 • Xây thô: -
 • Chênh: 550 triệu
 • Đã đóng: 950 triệu (50%)
 • Giá bán: Gọi
 • Tổng giá trị: 2 tỷ 450 triệu
A2.4
Bán Liền kề 100 m<sup>2</sup> phân khu A2.4 lô LK18 Khu Đô Thị Thanh Hà Cienco 5 - Mường Thanh
 • Diện tích: 100 m2
 • Mặt tiền: 5 m
 • Mặt đường: 14 m
 • Hướng nhà: Bắc
 • Tình trạng: Chưa sổ đỏ